Ulga podatkowa dla bezpieczeństwa – nowa inicjatywa KIDP

22 maja 2024 |

Krajowa Izba Doradców Podatkowych rozpoczęła nowy projekt, który obecnie znajduje się na etapie konsultacji i analiz, a dotyczy inicjatywy legislacyjnej w zakresie wprowadzenia ulgi podatkowej dla bezpieczeństwa. Założenia na temat projektowanej ulgi zostały przez KIDP przedstawione w nowym wydaniu Kwartalnika Doradca Podatkowy nr 1/2024 (P. Kozioł, Ulga Podatkowa dla Bezpieczeństwa. Nowe wsparcie dla obywateli i przedsiębiorców, źródło: https://kidp.pl/kwartalnik). Warto zapoznać się z projektem zainicjowanym przez zespół doradców podatkowych – tym bardziej że każdy z nas może się zaangażować w pomoc przy tej inicjatywie!

Ulga jako preferencja dla każdego podatnika

Autorzy inicjatywy legislacyjnej wskazują, że podstawowym celem projektowanej ulgi byłoby podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli, zwiększenie świadomości obronnej obywateli, nabycie przez obywateli umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz edukacja obywateli w zakresie obronności. Dlatego też krąg podatników którzy mogliby skorzystać z ulgi byłby szeroki i mogłyby z niej korzystać zarówno osoby fizyczne (prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej) oraz przedsiębiorcy opodatkowani PIT czy CIT.

Ulga podatkowa dla bezpieczeństwa skonstruowana na wzór ulgi B+R

Konstrukcja projektowanej ulgi w propozycji KIDP nie odbiegałaby od znanej już podatnikom ulgi B+R. W praktyce zatem podatnik ponoszący określonego rodzaju koszty byłby uprawniony w ramach ustawowego limitu do odliczenia od przychodu/dochodu określonej kwoty wydatków poniesionych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Przykładowo, zakładany limit odliczenia dla podatnika PIT nieprowadzącego działalności gospodarczej wyniósłby 1000 zł. Ponadto podatnicy CIT oprócz odliczenia wydatku od przychodu/dochodu, byliby uprawnieni do zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatek na obronność objęty ulgą podatkową

Z ulgi podatkowej korzystałyby wydatki poniesione na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Przykładowo KIDP wskazuje np. szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia z przysposobienia obronnego, szkolenia z cyberbezpieczeństwa, szkolenia z obsługi broni, szkolenia z komunikacji kryzysowej czy zakup specjalistycznego sprzętu w celu realizacji tych szkoleń. Do skorzystania z ulgi niezbędne by było zebranie stosownej dokumentacji, przede wszystkim w zakresie faktur czy rachunków dokumentujących poniesienie określonego kosztu.

Każdy podatnik może pomóc przy kształtowaniu ulgi

Aktualnie grupa doradców podatkowych zaangażowanych w projekt w trakcie prac nad opracowaniem szczegółowych założeń ulgi dla bezpieczeństwa udostępnia ankiety doradcom podatkowym, ich klientom oraz znajomym. Ankiety można wypełniać do końca maja 2024 roku. Celem ankiety jest poznanie stanowiska podatnika w zakresie projektowanej ulgi podatkowej, rozpoznanie potrzeb i preferencji podatników. Dzięki ankiecie możliwe będzie ukształtowanie ulgi w taki sposób, żeby wpisywała się w realia społeczne i gospodarcze oraz stanowiła realną ulgę z której podatnicy będą z chęcią korzystać. Dzięki inicjatywie wykazanej przez KIDP obecnie każdy z nas może wziąć udział w ankiecie udostępnionej na stronie KIDP: https://kidp.pl/ulga-na-bezpieczenstwo-wypelnij-ankiete-i-zostan-wspolautorem-inicjatywy-legislacyjnej


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ