Przedłużenie terminów do złożenia CIT-8, TPR oraz informacji o cenach transferowych

3 marca 2021 |

W procedowanym obecnie przez Senat projekcie ustawy o zmianie  ustawy o  podatku  akcyzowym  oraz  niektórych  innych ustaw przewidziano również wydłużenie terminów dla podatników podatku dochodowego.

W projekcie ustawy zakłada się m.in.:

  1. odsunięcie terminu na złożenie zeznania CIT-8 oraz zapłaty podatku należnego do dnia 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.
  2. odsunięcie terminu dla złożenia informacji o cenach transferowych dla podatników CIT i PIT oraz formularza TPR:
  • do dnia 30 września 2021 r. – w  przypadku  gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oznacza to, że podatnicy, u których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2020 r. będą zobowiązani do dopełnienia obowiązków informacyjnych związanych z dokumentacją cen transferowych do końca grudnia 2021 r., a nie do końca września. Przedłużenie tego terminu będzie miało wpływ również na sporządzenie grupowej dokumentacji. Termin na jej sporządzenie upłynie wraz z końcem trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, czyli w marcu 2022 r.

Projekt został już przyjęty przez Sejm, obecnie został przekazany do prac w Senacie.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ