Od stycznia 2021 r. nadchodzą korzystne zmiany w VAT

17 września 2020 |

Mowa tu o projekcie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – tzw. SLIM VAT

Proponowana zmiana ustawy zasadniczo ma na celu wprowadzenie udogodnień dla przedsiębiorców. Wśród zmian, ocenianych jako korzystne, można wymienić:

 1. Podwyższenie kwoty dla “prezentów małej wartości” do 20 zł (na ten moment jako prezenty małej wartości uznawane są towary przekazywane jednej osobie, które w momencie przekazania nie przekraczają 10 zł.
 2. Brak podpisu nabywcy na fakturze korygującej “in minus” w celu obniżenia podstawy opodatkowania. W zmienianym przepisie, zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, w zamian za posiadanie dokumentacji z kontrahentem potwierdzającym wzajemne ustalenia do wystawienia faktury in minus przez sprzedawcę. Wprowadzenie rozwiązania opartego na braku konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących „in minus” jako warunku dla pomniejszenia podatku należnego likwiduje to obciążenie dla podatników. Zmiana może wydawać się korzystna, gdyż podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem VAT szybciej niż dotychczas, jednak musi mimo wszystko posiadać dokumentację potwierdzającą uzgodnienia z kontrahentem.
 3. Wprowadzenie przepisu dotyczącego prawa do ujęcia korekty zwiększającej podstawę opodatkowania w bieżącym okresie rozliczeniowym, jeśli faktura korygująca nie jest wystawiania z powodu błędów na fakturze.
 4. Spójne kursy walut dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego dla niektórych transakcji. Ustawodawca proponuje wprowadzenie jednakowych zasad przeliczania kursów walut obcych, analogicznych jak w podatku dochodowym. Stosowanie jednakowych zasad przeliczania dla podatku dochodowego i VAT, będzie miało zastosowanie jednak tylko do niektórych transakcji (dla WNT, dla których podatnikiem jest nabywca, otrzymanie zaliczek – tu pozostają zasady wskazane w art. 31a ust. 1 i 2).
 5. Zaliczka w eksporcie – wydłużenie terminu do 6 miesięcy dla zachowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki.
 6. Wniosek WIS, również w oparciu o PKWiU. Proponowana zmiana, umożliwi podatnikom występowanie z wnioskiem o WIS w oparciu również o klasyfikację PKWiU (nie tylko jak dotychczas w oparciu o PKOB i CN).
 7. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT „na bieżąco” łącznie do 4 miesięcy.
 8. Prawo do odliczenia naliczonego VAT dla usług noclegowych, podlegających odprzedaży.
 9. Zastosowanie kompensaty wzajemnych wierzytelności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, również do wierzytelności umownych, które nie muszą być wymagalne.
 10. Zwolnienie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku VAT na wniosek podmiotów, również na wniosek podmiotów niebędących podatnikami np.. przez komorników.
 11. Zwrot VAT podróżnym w systemie bezgotówkowym we wszystkich przewidzianych w prawie bankowym formach.

Zmiany mają co do zasady zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: 

 1. art. 1 pkt 15 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.;
 2. art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;
 3. art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 23 lit. b i lit. c, pkt 28-32 i pkt 34, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ