Czy fundacja rodzinna jest lepsza dla singli niż dla małżeństw? Znamy już stanowisko Dyrektora KIS

28 maja 2024 |

Co do zasady fundacje rodzinne zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. Zwolnieniem objęta jest prowadzona przez fundacje rodzinne działalność gospodarcza w zakresie wyznaczonym w art. 5 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej. Dozwoloną działalnością gospodarczą prowadzoną przez fundacje rodzinne jest między innymi najem i dzierżawa, przystępowanie do spółek handlowych, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych bądź też udzielanie pożyczek określonym podmiotom.

Opodatkowaniu podatkiem CIT podlega dopiero przekazanie lub postawienie do dyspozycji świadczeń na rzecz beneficjentów lub innych osób. Taka wypłata opodatkowana jest 15% podatkiem CIT zgodnie z art. 24q ust. 1 ustawy o CIT. Beneficjenci z tzw. zerowej grupy podatkowej korzystają ze zwolnienia z opodatkowania PIT, natomiast beneficjenci z grupy II i III opodatkowani są 10% stawką PIT, a pozostałe osoby stawką 15%.

Dla celów podatku PIT określa się proporcję wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez każdego z fundatorów. Proporcję określa się w części, w jakiej pozostaje suma wartości składników mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przypadająca na tego fundatora do wartości sumy mienia wniesionego przez wszystkich fundatorów. Zatem proporcja ma przełożenie na wysokość opodatkowania podatkiem PIT świadczeń dokonywanych przez fundację na rzecz beneficjentów (w tym fundatorów).

Powyższa kwestia była przedmiotem interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2024 roku (sygnatura 0112-KDIL2-1.4011.113.2024.2.JK). Wnioskodawca wraz z żoną założył fundację rodzinną i zapytał Dyrektora KIS czy wypłata świadczenia na jego rzecz będzie korzystać w całości ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT. Zdaniem wnioskodawcy zwolnienie będzie przysługiwać w 100%, a nie według proporcji wniesionego przez niego oraz żonę mienia do fundacji rodzinnej. Dyrektor KIS uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. Organ stwierdził, że mienie wniesione do fundacji rodzinnej w drodze darowizny przez małżonka można, zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy o fundacji rodzinnej, uznać za wniesione przez tego fundatora tylko o ile małżonek nie jest jednocześnie pozostałym fundatorem fundacji rodzinnej. Dyrektor KIS uznał, że wypłata na rzecz wnioskodawcy świadczenia nie będzie korzystać w całości ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT. Zdaniem Organu, ponieważ nie można uznać, że skoro fundatorzy są zaliczani do zerowej grupy podatkowej to na potrzeby ustalenia proporcji mienia do celów podatku dochodowego każdy z fundatorów wniósł je w wysokości 100%.

Podsumowując, w opinii Dyrektora KIS wypłata świadczeń dla fundatorów-małżonków nie będzie korzystać ze 100% zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT. Stanowisko to stoi w sprzeczności z celem wprowadzenia fundacji rodzinnej do polskiego systemu prawnego. Idąc dalej należałoby stwierdzić, że fundacji rodzinnej nie powinni zakładać małżonkowie, a jedynie single, jeśli chcą korzystać z pełnego zwolnienia w zakresie podatku PIT od wypłacanych przez fundację rodzinną świadczeń.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ