Czy escape roomy mogą być środkami trwałymi? Dyrektor KIS wypowiedział się w tej sprawie

11 czerwca 2024 |


Nie każdy rzeczowy składnik majątkowy – inny niż zapasy – automatycznie stanowi środek trwały podlegający amortyzacji. Na gruncie przepisów ustawy o CIT środek trwały musi stanowić własność lub współwłasność podatnika, zostać nabyty lub wytworzony przez podatnika, być kompletny i zdatny do użytku, mieć okres użyteczności co najmniej jednego roku oraz być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Przedstawione warunki muszą być spełnione łącznie, niespełnienie choćby jednego z tych warunków skutkuje niemożnością zakwalifikowania poniesionych wydatków jako przeznaczonych na nabycie lub wytworzenia środków trwałych. W takiej sytuacji poniesione wydatki będą kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów.

Ustawodawca nie wprowadził definicji kompletności i zdatności do używania środków trwałych, stąd każdy przypadek wymaga odrębnej analizy. Z takim problem zetknął się podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez w postaci tzw. escape roomów, określanych też mianem pokoi zagadek. W interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.439.2023.1.KW) wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu zabaw/imprez w escape roomach. W związku z tym ponosi on ciągłe nakłady, bowiem na bieżąco dostosowuje escape roomy do wymagań klientów i do zmieniających się trendów. Żaden z escape roomów nie jest w pełni kompletny, wnioskodawca nie jest także w stanie przewidzieć jak długo dany escape room w określonej formie będzie wykorzystywany. Poszczególne elementy danych escape roomów mogą być niezależnie instalowane w każdym pokoju.

W związku z powyższym wnioskodawca zapytał Dyrektora KIS czy w takiej sytuacji wydatki ponoszone na stworzenie escape roomów stanowią środki trwałe, a także czy jest on uprawniony do rozpoznawania pośrednich kosztów uzyskania przychodów. Jego zdaniem escape roomy nie są środkami trwałymi ponieważ nie są kompletne i nie da się przewidzieć okresu użyteczności danego pokoju, zatem ponoszone przez niego wydatki stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Dyrektor KIS przyznał rację wnioskodawcy. W zakresie środków trwałych stwierdził on, że escape roomy w tak przedstawionym stanie faktycznym nie spełniają definicji środków trwałych na gruncie ustawy o CIT. Organ wskazał, iż żaden pokój nigdy nie jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania oraz nie można określić okresu użyteczności żadnego pokoju. Jednocześnie Organ zgodził się z wnioskodawcą, że ponoszone przez niego wydatki to pośrednie koszty uzyskania przychodów, czyli koszty rozpoznawane w dacie ich poniesienia (ujęcia w księgach rachunkowych).

Podsumowując, jeśli escape room nie posiada elementów, które są trwałe i przypisane wyłącznie do tego konkretnego pokoju, wówczas wydatki ponoszone na nabycie lub wytworzenie tych elementów nie stanowią środków trwałych na gruncie ustawy o CIT. Takie wydatki powinny być kwalifikowane jako pośrednie koszty uzyskania przychodów, czyli koszty rozpoznawane w dacie ich poniesienia (ujęcia w księgach rachunkowych).


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ